Doporučit známému

IOS a IOF PROFI 2.0

Umí spravovat soubory jako každá jiná databáze. Umí hlídat termíny, kdy se mají jednotlivé soubory připomenout. Umí hlídat neporušenost jejich obsahu. Umí doložit jejich autenticitu a umožnit tak předávání dat v elektronické podobě.
IOS a IOF PROFI 2.0